Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
facebook
BVL

HET LOONT DE MOEITE OM NA TE KIJKEN OF U RECHT HEBT OP EEN ENERGIEPREMIE !

DE BELGISCHE WETGEVING INZAKE PREMIES VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN WIJZIGT REGELMATIG.
 
ZORG ERVOOR DAT U CORRECT GEÏNFORMEERD BENT OVER DE ACTUELE REGELGEVING!
 
ONS SALES-TEAM KAN U ADVISEREN OVER DE BESCHIKBARE ENERGIEPREMIES EN VOORWAARDEN, ALSOOK ASSISTEREN BIJ DE AANVRAAG ERVAN.

afbeelding_kleingeld.jpg

Het nieuwe jaar 2022 brengt heel wat veranderingen met zich mee op het vlak van energiepremies!
Hieronder kan u een selectie terugvinden van beschikbare subsidies, via de subsidie-zoekmodule op Energiesparen.be kan u een volledig overzicht opzoeken.

° Nieuwbouwwoningen en totaalrenovaties: In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen & niet-residentiële gebouwen) met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mogen er geen stookolieketels meer worde
n geplaatstook niet als er geen gasaansluiting op het aardgasnet mogelijk is.
   ---> Meer info via: verbod stookolieketels vanaf 01/01/2022

° Renovatie van woningen: Vanaf medio 2022 zijn er enkele wijzigingen op komst, maar de energiepremies die de Vlaamse overheid uitgeeft via Fluvius lopen wél gewoon verder. Zo blijven het premiebedrag en de voorwaarden behouden voor de installatie van warmtepompen, warmtepomp- en zonneboilers, dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat NIET door, dat wil zeggen dat de premie dus op idem niveau blijft als in 2021. 
   ---> Meer info via: 
overkoepelende renovatiepremie

° Thuisbatterijen: 
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de premie 225€ per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,50€ per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150€ per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie kan maximaal 1.725€ bedragen en max. 40% van de factuur (incl. btw).
   --> Meer info via: premie thuisbatterijen

° Ingrijpende energetische renovaties gepland? Dan krijgt u een grotere korting op de registratierechten: Bij de aankoop van uw enige eigen woning, wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Dit nieuwe tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022, OOK als de compromis nog in 2021 werd ondertekend. Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3%.
   ---> Meer info via: verlaagde registratierechten

° Tijdelijke premie voor verwijdering + vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing zonnepanelen op niet verwarmde niet-woongebouwen: Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12€ per m² dakoppervlakte, waarvan het asbest wordt verwijderd én op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst. 

   ---> Meer info via: Fluvius website

Voor de volledige lijst met alle wijzigingen in 2022 inzake energiebesparende investeringen: Energiesparen.be
De premie voor uw thuisbatterij-systeem kan u via de volgende website van Fluvius aanvragen: Fluvius-premie voor thuisbatterij  
Alle info wat betreft subsidies die de Vlaamse Overheid in 2022 via Fluvius, kan u hier terugvinden: Fluvius - premies BENoveren


° Ook de overkoepelende renovatiepremie kan u nog steeds aanvragen in 2022 en dit voor o.a. volgende energiebesparende investeringen:
- zonnepanelen (de geplande premiedaling gaat NIET door in 2022!)
- warmtepompen

- warmtepomp boilers
- zonneboilers


Wat er wél zal wijzigen in de loop van 2022, is dat zowel particulieren als bedrijven via éénzelfde online loket een premie kunnen aanvragen voor zowel renovatie als energiebesparende investeringen (voorheen was dit apart) die de naam 'Mijn VerbouwPremie' kreeg:
Deze premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest en zal in de loop van de 2de helft van 2022 aangevraagd kunnen worden.
Tot dan moeten de huidige renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius apart aangevraagd worden. 
Opgelet: De voorwaarden van de 'Mijn VerbouwPremie' zijn nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering, wijzigingen zijn dus nog mogelijk!  
   ---> Meer weten over de nieuwe 'Mijn VerbouwPremie'? Check de website: Mijn VerbouwPremie 

 opgelet_pictogram.png   DE REGELGEVING INZAKE OVERHEIDSPREMIES WIJZIGT ERG VAAK!  opgelet_pictogram.png

Daarom raden wij u aan om ons te contacteren, zodat u zeker correct én volledig geïnformeerd bent
over de actuele regelgeving, de beschikbare premies en diens voorwaarden en aanvraagprocedure.
 

opzoeken_mannetje_met_vergrootglas.png 
WIL U GRAAG ZELF NAKIJKEN OP WELKE PREMIES U RECHT HEBT?

Check dan zeker de handige subsidie-zoekmodule via Energiesparen.be met ALLE beschikbare premies (Vlaanderen).

ZONNEPANELEN.jpg