Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
facebook
BVL

HET LOONT DE MOEITE OM NA TE KIJKEN OF U RECHT HEBT OP EEN ENERGIEPREMIE !

DE BELGISCHE WETGEVING INZAKE PREMIES VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN WIJZIGT REGELMATIG.
 
ZORG ERVOOR DAT U CORRECT GEÏNFORMEERD BENT OVER DE ACTUELE REGELGEVING!
 
ONS SALES-TEAM KAN U ADVISEREN OVER DE BESCHIKBARE ENERGIEPREMIES EN VOORWAARDEN, ALSOOK ASSISTEREN BIJ DE AANVRAAG ERVAN.


ILLUSTRATIE_geld_besparen_eco_groen_blaadje.jpg

Het nieuwe jaar 2022 brengt heel wat veranderingen met zich mee op het vlak van energiepremies!
Via de handige subsidie-zoekmodule op Energiesparen.be kan u zelf erg makkelijk een volledig
overzicht opzoeken met alle beschikbare premies die voor u van toepassing kunnen zijn.

Hieronder kan u een selectie terugvinden van beschikbare subsidies:

VERBOD STOOKOLIEKETELS NIEUWBOUWWONINGEN & TOTAALRENOVATIES

In nieuwbouw of gebouwen (woongebouwen of niet-residentiële gebouwen) die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mogen er geen stookolieketels meer worde
n geplaatst. Ook niet als er geen gasaansluiting op het aardgasnet mogelijk is. 
   --> KLIK HIER voor alle info over het verbod op stookolieketels


WONING RENOVATIES
Vanaf medio 2022 zijn er enkele wijzigingen op komst, maar de energiepremies die de Vlaamse overheid uitgeeft via Fluvius lopen wél verder.
Zo blijven de premievoorwaarden behouden voor de installatie van warmtepompen, warmtepompboilers, isolatie voor dak/muur/vloer en isolerende beglazing.
De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat NIET door, d.w.z. dat de premie voor zonnepanelen dus op idem niveau blijft als in 2021. 
--> KLIK HIER voor een overzicht van alle werkzaamheden die in aanmerking komen voor de overkoepelende renovatiepremie


THUISBATTERIJEN
Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. 
Voor 2022 is er een beperkt subsidiebudget voorzien. Het is niet uitgesloten dat de premie in de loop van 2022 verder verlaagd wordt, indien het subsidiebudget een bepaalde drempel heeft overgeschreden. De premie kan maximaal 1.725€ bedragen en maximum 40% van de factuur (incl. btw). 

      --> Meer weten over deze premie? Of wil je de premie online aanvragen? KLIK HIER
--> KLIK HIER voor een antwoord op de FAQ's inzake de premie voor thuisbatterijen


VERLAAGDE REGISTRATIERECHTEN BIJ AANKOOP WONING DIE U INGRIJPEND GAAT RENOVEREN
Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten.
Bij aankoop van een woning vanaf 2021 kan de combinatie van sloop en heropbouw ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 5%. 
Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief (vanaf 2020) 6%, maar als u binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert,
komt daar een vermindering bovenop, zodat u slechts 5% registratierechten op de aankoopsom dient te betalen.

    --> Meer weten over deze premie? KLIK HIER

FLUVIUS-PREMIE VOOR ASBESTVERWIJDERING VAN NIET-VERWARMDE GEBOUWEN MET PLAATSING ZONNEPANELEN
Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-bewoonde gebouwen (bv. een stal of garage) een tijdelijke premie van 12€ per m² dakoppervlakte
 waarvan asbest wordt verwijderd én op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe zonnepanelen-installatie wordt geplaatst.
Hierbij is er een limaat van maximaal 50% op de totale investeringskost voor asbestverwijdering.

     --> Meer weten over deze premie? Of wil je de premie online aanvragen? KLIK HIER

KLIK HIER voor een overzicht met alle wijzigingen in 2022 inzake energiebesparende investeringen.

KLIK HIER voor alle info over de subsidies die de Vlaamse Overheid uitgeeft in 2022.

KLIK HIER om via de Fluvius-website de premie aan te vragen voor uw thuisbatterijsysteem.

KLIK HIER om het aanvraagformulier voor je premie(s) te downloaden (énkel voor premie-aanvragen PER POST)

 

 opgelet_pictogram.png   DE REGELGEVING INZAKE OVERHEIDSPREMIES WIJZIGT ERG VAAK opgelet_pictogram.png

Daarom raden wij u aan om onze Verkoopafdeling te contacteren, zodat u zeker correct én volledig geïnformeerd bent
over de actuele regelgeving, de beschikbare premies en de bijhorende voorwaarden en aanvraagprocedure.
 

opzoeken_mannetje_met_vergrootglas.png  WIL U GRAAG ZELF NAKIJKEN OP WELKE PREMIES U RECHT HEBT?

Check dan zeker de handige subsidie-zoekmodule via Energiesparen.be met een overzicht van alle beschikbare premies (in Vlaanderen).

energiebesparend_huisje.png


DISCLAIMER - BVL bv (ondernemingsnr. 0475.357.507) verleent u hierbij toegang tot de website www.ikbenbvl.be en behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van deze website zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BVL bv spant zich in om de inhoud van de website www.ikbenbvl.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud niet meer up-to-date is tegenoverstaande de huidige regel-/wetgeving.